Održan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

Održan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

Na prijedlog predstavnika Svjetske banke u prostorijama UBBiH održan je sastanak sa predstavnicima UBBiH. Tim Svjetske banke boravi u misiji u Sarajevu u periodu od 27.11.-01.12.2023. godine u sklopu projekta Modernizacija platnih sistema zemalja Zapadnog Balkana.

Tema sastanka je razgovor o trzisnoj perspektivi i izazovima u vezi sa usvajanjem PSD/PSD2 i spremnost za SEPA-u.


Predstavnici Svjetske banke predstavili su navedeni projekat i istakli značaj aktivnog učešća bankarskog sektora u modernizaciji plantnih sistema. Potrebno je ispuniti regulatorne zahtjeve, te obezbijediti adekvatnu infrastrukturu i interoperabilnost. Predstavnici UBBiH su istakli da je bankarski sektor zainteresiran i u bliskoj saradnji je sa Centralnom bankom na projektu SEPA integracija.

Također razgovaralo se o projektu Instant plaćanja.

Zaključeno je da će se nastaviti razgovori i na operativnom nivou uz angažman predstavnika Komisije za platni promet i drugih relevantnih komisija.