Održan radno-konsultativni sastanak na temu izvještavanja

Održan radno-konsultativni sastanak na temu izvještavanja

U saradnji sa Agencijom za bankarstvo FBiH (FBA) dana 11. decembra 2023. godine održan je Radno-konsultativni sastanak-Radionica na temu izvještavanja. 

Diskutovalo se o sljedećim temama:
- Validacijska pravila: moduli Izvještavanje (dnevno, mjesečno i kvartalno)
- Planirane izmjene izvještajnog okvira: aktivnost razvoja novih izvještaja koji ranije nisu bili implementirane u BA TEDIS-u koja prati usvajanje nove regulative, izmjena ulaznih formi izvještaja
migracija izvještaja, izvještavanje i implementacija izmjena u IS
-Praćenje realizacije urađenih aktivnosti na aplikaciji
-Korištenje platforme, te prijedlozi banaka za dorade i poboljšanja aplikacije.

Opći zaključak je da je sastanak bio vrlo koristan za sve uključene strane te da će se nastaviti diskutovati i raditi na usaglašavanju i standardiziranju izvještaja.