Održan pripremni sastanak za izradu Pravilnika za ino platni promet

Održan pripremni sastanak za izradu Pravilnika za ino platni promet

DSC 090416.01.2014. U organizaciji UBBiH održan je pripremni sastanak za izradu Pravilnika o obavljanju jedinstvenog platnog prometa sa inostranstvom (za FBiH) na kojem su učestvovali predstavnici Centralne banke BiH, Agencije za bankarstvo FBiH i 19 komercijalnih banaka u BiH. Na skupu su dogovoreni okvirni detalji i principi za izradu Pravilnika koje ce zastupati predstavnici bankarskog sektora u radnoj grupi formirnoj od strane Agencije za bankarstvo FBiH. Predstavnici banaka su iznijeli i brojne dileme i otvorena pitanja  u primjeni propisa koji reguliraju oblast deviznog poslovanja. Posebno je naglašena potreba harmoniziranja propisa kako unutar BiH tako i sa sa propisima za tu oblast datim ICC pravilima (Međunarodna privredna komora Pariz).