Održan FRAUD Forum za kartično poslovanje

Održan FRAUD Forum za kartično poslovanje

Dana 22.03.2013 održan je redovni Fraud Forum Udruženja banaka BiH čija je namjera prevencija prevara u kartičnom poslovanju. Na Forumu su pored banaka učestvovali i predstavnici Centralne banke BiH (informišući o najnovijim podacima vezanim za kartično poslovanje u BiH), Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH,  entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Agencije za bankarstvo RS, DINERS kluba u BiH i BAMCARD-a. Naročitu pažnju je izazvala prezentacija predstavnika MUP-a RS na temu elektronske sigurnosti.