O novim odlukama agencija za bankarstvo

O novim odlukama agencija za bankarstvo

Dana 09.11.2012 godine, u organizaciji UBBiH u Banja Luci održan je redovan raspravni sastanak KUPIT-a iz banaka. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH, SIPA - Finansijsko obavještajnog odjeljenja, Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za bankarstvo RS koja je bila i domaćin skupa. Na sastanku se razgovaralo o novim odlukama entitetskih agencija za bankarstvo vezanim za minimalne standarde aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, obradi i korištenju osobnih podataka za šta je nadležna Agencija za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH.