Lidija Žigić: Naš cilj je da kreiramo dodatnu vrijednost za klijente, nudeći im jedinstvene i kvalitetne usluge

Lidija Žigić: Naš cilj je da kreiramo dodatnu vrijednost za klijente, nudeći im jedinstvene i kvalitetne usluge

Lidija Žigić, direktorica NLB Banke d.d. Sarajevo NLB Grupa je u 2016. godini ostvarila profit od 110 miliona eura, što je 20 posto više nego godinu ranije, a u te rezultate utkani su i uspjesi Banke u Sarajevu, na čijem čelu je od 1. janura ove godine Lidija Žigić, direktorica, spremna, što potvrđuje i njena izuzetna karijera, da se uhvati u koštac sa svim što donosi bh. bankarska stvarnost

Molim Vas da kažete nešto o svoj karijeri prije dolaska na čelo NLB banke?

- Što se tiče mog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja, diplomirala sam Menadžment i ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i magistrirala menadžment u uslužnom biznisu na Visokoj školi modernog biznisa u Beogradu (MBS). Posjedujem Certifikate IEDC-IEDC Bled škola za menadžere, Korn&Korn-Value Creation for Financial Institutions za analize finansijskih pokazatelja i rizika, Academy of Finance Bonn - certifikat za detekciju rizika u kreditiranju korporativnih klijenata.

Od 1993. godine bila sam uposlena u međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini: Talijanski konzorcij u BiH, UN World Food Program u Tuzli, i USAID Business Finance, na poziciji kreditnog referenta.

Od 2003. godine aktivno radim u bankarskom sektoru u BiH. Svoje radne početke u bankarstvu sam ostvarila u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar prvenstveno kao kreditni referent a nakon toga i šef Odjela Corporate Tuzla. Poziciju voditelja glavne filijale Tuzla u istoj banci preuzimam 2011. godine. Nakon toga prelazim na funkciju generalnog direktora/CEO Hypo Alpe-Adria-Leasinga d.o.o. Banja Luka. Do sredine 2014. godine obavljam dužnosti članice Uprave Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka. Nakon toga, priključujem se NLB Banci d.d. Sarajevo gdje obavljam funkciju savjetnika Uprave, te po ovlaštenju Uprave, obavljam funkciju izvršnog direktora NLB Banke d.d. Sarajevo. Od januara 2015. godine sam članica Uprave NLB Banke d.d., Sarajevo angažirana na poziciji izvršne direktorice.

Od prvog januara ove godine obavljam funkciju direktora NLB Banke d.d. Sarajevo i zadužena sam za sektore poslovanja sa stanovništvom i pravnim licima, pravne poslove, usklađenost poslovanja, sprečavanje pranja novca i terorizma te ljudske resurse.

Kako ocjenjujete aktuelno stanje u bankarskom sektoru BiH?

- Sve banke u BiH djeluju i rade u otežanim uslovima u odnosu na banke u drugim dijelovima svijeta. I pored otežanih uslova djelovanja i pored svih negativnih uticaja, koje prvenstveno diktira aktuelna politička i ekonomska situacija, bankarski sektor na nivou BiH je sačuvao stabilnost, ali i povjerenje građana.

Bankarski sektor Federacije BiH ima iza sebe veoma uspješnu poslovnu godinu i to nam daje sasvim opravdani optimizam jer svi podaci o poslovanju posljednjih godina govore da je bankarski sektor u BiH veoma stabilan i jedan od najuspješnijih sektora privrede.

Na tržištu BiH prisutne su skoro sve respektabilne bankarske grupacije koje sa sobom donose nove tehnologije rada, ali i razvoj proizvoda u skladu sa međunarodnim standardima. Snažna konkurencija banaka rezultirala je niskom kamatnom maržom za banke, ali istovremeno omogućila građanima i privredi povoljnije kreditno zaduživanje.

Moram istaći da za stabilnost bankarskog sektora najvećim dijelom zasluge snosi Agencija za bankarstvo Federacije BiH, koja sve više uvodi međunarodne standarde u poslovanje banaka i kontinuirano vrši kontrole banaka, te na taj način preventivno djeluje i sprečava eventualne nepoželjne posljedice za depozitare i vlasnike.

Šta očekujete od novog Zakona o bankama?

- Stoji činjenica da je regulatorni okvir za banke u BiH bilo potrebno unaprijediti, što je sa novim Zakonom o bankama i urađeno. Sveobuhvatnom izmjenom Zakona o bankama, osavremenjeni su svi segmenti bankarskog poslovanja, od osnivanja, upravljanja, poslovanja, supervizije, pa sve do prestanka rada banaka. Dodatno, uvedeni su i potpuno novi instituti, kao što je restrukturiranje, kao efikasan i fleksibilan mehanizam za pomoć banakama koje se susretnu sa teškoćama u svom poslovanju. Također, tu je kupoprodaja plasmana, što će znatno doprinijeti poboljšanju naplate nekvalitetnih kredita. Osim toga, uvedeni su strožiji kapitalni zahtjevi, unaprijeđen sistem korporativnog upravljanja i sistem upravljanja rizicima u bankama, kao i brojna druga unapređenja.

Imajući u vidu navedeno, od novog Zakona o bankama očekujem da omogući podizanje nivoa otpornosti bankarskog sistema općenito, odnosno da omogući savremeniji i sigurniji bankarski sektor, što će se direktno odraziti i na jačanje bh. ekonomije.

Da li ste zadovoljni radom Udruženja banaka BiH?

- Jako smo zadovoljni radom Udruženja banaka BiH. UBBiH osnovano je s ciljem jačanja bankarskog sektora i sasvim sigurno mogu reći da vrlo odgovorno ispunjava svoje zadatke. Udruženje aktivno predstavlja i zastupa interese svojih članica, svih banaka, tako što u ime banaka jedinstveno istupa pred regulatornim organima, usaglašavajući zahtjeve regulatora i potrebe banaka. Sve to značajno doprinosi boljem međusobnom informisanju i razumijevanju, što rezultira kvalitetnijim politikama i procedurama za rad banaka i jačanjem bankarskog sektora.

Kakvi su rezultati NLB Grupe i NLB Banke d.d. Sarajevo u prethodnoj godini?

- NLB Grupa je u 2016. godini ostvarila profit od 110 miliona eura, što je 20 posto više nego godinu ranije, kada je dobit Grupacije iznosila 91,9 miliona eura. To je treća uzastopna godina profitabilnog rasta za NLB Grupu. Dobrim rezultatima doprinijele su sve banke članice, uključujući i NLB Banku d.d. Sarajevo, koja je u 2016. godini ostvarila dobit od 10,51 milion KM, što je rast za 37% u odnosu na kraj 2015. godine.

Iza nas je izuzetno uspješna godina te smo vrlo ponosni na rezultate NLB Banke d.d. Sarajevo. Imali smo pozitivan rast u svim segmentima poslovanja kako sa fizičkim, tako i sa pravnim licima. Svoje postojeće bankarske usluge dodatno smo unaprijedili, proširujući spektar ponude prilagođene potrebama naših klijenata.
U 2017. godini NLB Banka će i dalje nastojati da dobro upozna svoje klijente, njihove potrebe i mogućnosti, da ih razumije na pravilan način, kao i da im na osnovu toga ponudi najadekvatnije usluge. Na taj način Banka postaje partner svojim klijentima, a kao partner Banka će se truditi da svojim klijentima uvijek izađe u susret s posebnim ponudama i lako razumljivim uslugama. Također, NLB Banka d.d. Sarajevo ide ukorak s vremenom i uvodi moderna bankarska rješenja i pristup bankarskim uslugama kako bi bila pristupačnija svojim klijentima. U nastojanju da zadovolji potrebe svojih klijenata, pružajući kvalitetne i cjenovno prihvatljive finansijske usluge, u toku je i nova akcija kredita za fizička lica sa nižim kamatnim stopama i dužim rokovima otplate te su u ponudi unaprijeđeni paketi usluga prilagođeni klijentima koji osiguravaju set bankarskih proizvoda po vrlo povoljnoj mjesečnoj naknadi.

Mnogo je razloga zbog kojih se klijenti odlučuju za nas i zbog kojih će Banka i dalje jačati u 2017. godini. Zadovoljni klijenti koji godinama sarađuju i rastu uz našu banku i koji su nas zbog izvrsnosti spremni i preporučiti, po mom mišljenju, vrlo je važan segment poslovanja i osigurat će dalji rast NLB Banke u budućnosti.

Planirate li i dalje proširivati i investirati u Poslovnu mrežu?

- NLB Banka u ovoj godini nastavlja s otvaranjem novih i renoviranjem postojećih poslovnih jedinica. Nedavno je otvorena nova poslovna jedinica u sarajevskom naselju Dobrinja. Nova poslovnica, osim modernim dizajnom i savremenim uređenjem, u potpunosti je prilagođena klijentima i njihovim potrebama. Za cilj ima unapređenje odnosa klijenata i NLB Banke te pružanje pristupačnog koncepta bankarstva. Veoma nam je važno da smo ovim otvaranjem sada prisutni i u najmnogoljudnijoj općini u Kantonu Sarajevo, općini Novi Grad, kako bismo omogućili dostupnost i jednostavniju komunikaciju sa našim klijentima, a u cilju realiziranja njihovih finansijskih potreba. Poslovnica je uređena po najsavremenijim bankarskim standardima jer želimo da unaprijedimo osobni kontakt klijenata s Bankom, uz još bolji kvalitet usluga koje pružamo. Naši uposlenici će učiniti sve da klijenti NLB Banke na Dobrinji uspješno rješavaju sve svoje finansijske potrebe i da partnerstvo sa nama bude vezano za obostrani uspjeh i zadovoljstvo. Kako bismo usluge klijentima učinili što dostupnijim te proširili i ojačali poslovnu mrežu, pored Dobrinje, uskoro se širimo i u Mostaru otvaranjem nove poslovnice na Rondou.

Da li je moguće očekivati rast kreditiranja, posebno pravnih lica, u narednom periodu? - Kreditni asortiman NLB Banke je kreiran prema potrebama pravnih lica, tako da pruža potporu cjelokupnom poslovanju privrednih subjekata, počev od prevazilaženja problema sa likvidnošću, nabavke repromaterijala, finansiranja proizvodnje i prodaje, izvoza, nabavke opreme, do investicionog ulaganja u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta.

Mi u NLB Banci smo potpuno svjesni sa kakvim brojnim izazovima se suočava naša privreda. Kompanije se sve teže odlučuju da investiraju u modernizaciju svoje opreme, a moderno poslovanje je jedan od preduslova za uspješno poslovanje i konkurentnost na tržištu. U ovakvoj situaciji, trudimo se da analiziramo poslovanje privrednika, kako bismo im ponudili adekvatne bankarske usluge i povoljne kreditne linije. Na taj način i doprinosimo jačanju podrške u realizaciji različitih poslovnih aranžmana naših klijenata.

Namjeravate li uvesti neke novine u poslovanje NLB banke?

- Kako bismo još uspješnije poslovali u NLB Banci Sarajevo, aktivno radimo na sinergiji sa članicama Grupe i ove aktivnosti će služiti kao osnova za unapređenje ponude prema našim klijentima. U ovoj godini, osim što ćemo ponuditi nove kreditne usluge, radit ćemo i na unapređenju korisničkog iskustva, optimiziranju ponude proizvoda, te na razvijanju novih kanala distribucije bankarskih usluga. Također, nastavljamo ulagati u zaposlenike, jer je njihov razvoj ključan za dalji napredak NLB Banke, te dodatno ojačavamo kadrove na svim nivoima organizacijske strukture Banke internim i eksternim treninzima te u NLB Akademiji u Ljubljani, na koju smo vrlo ponosni.

Trajni cilj je da kreiramo dodatnu vrijednost za klijente, nudeći im jedinstvene i kvalitetne usluge. Znamo da naši klijenti očekuju inovirane, tehnološki napredne usluge i proizvode. Radit ćemo na kreiranju proizvoda i pomoći da se bankarske usluge u Banci obavljaju kvalitetno, jednostavno, ali vodeći računa da budu i cjenovno prihvatljive.

Konstatno ćemo raditi na unapređenju procesa i investirati u informacione tehnologije kako bismo pojednostavili i modernizovali poslovanje naše banke. Dodatni napor ćemo uložiti da što bolje razumijemo sve klijente i da im ponudimo pravo rješenje za njihov problem.