Kutle: Inflacija se ne može smanjiti samo monetarnim mjerama

Kutle: Inflacija se ne može smanjiti samo monetarnim mjerama

Evropska centralna banka jučer je podigla referentnu kamatnu stopu za 75 baznih poena s ciljem suzbijanja nezapamćenog rasta cijena.

O efektima odluke ECB-a i o tome da li je ona zakasnila, kako ističu pojedini ekonomski analitičari, za Bloomberg Adria Market govorio je Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka u BiH.

"Teško je reći da je odluka zakasnila, jer ECB povećanjem kamate želi uticati na inflaciju i izbjeći recesiju. Na inflaciju se ne može uticati samo monetarnim instrumentima, to je samo jedan način. Treba imati sreću da se završi kriza u Ukrajini i da se stabiliziraju cijene kako bi onda ta monetarna mjera bila dovoljno dobra. U srednjoročnom periodu planiraju spustiti inflaciju na dva posto i jasno je da će teško ići na ovakav način. Za očekivati je da ukoliko ne dođe do smanjenja inflacije, a ne vidimo elemente smanjivanja, da će svaki kvartal kamatna stopa biti povećavana, pazeći da se ne uđe u recesiju", kazao je Kutle.

Na pitanje da li se može očekivati recesija, Kutle je rekao da je posljedica tiskanja novca ECB-a još od 2008. godine morala dovesti do povećanja kamatne stope i teško je očekivati da se to sredi za godinu dana.

"Potreban je period pametnog ulaganja, praćenja kako monetarni instrumenti utiču na ekonomiju i do određene granice ići s povećanjem kamatnih stopa kako ne bi došlo do recesije", dodao je Kutle.

Cijeli intervju pogledajte u videu.