Kretanje kamatnih stopa na kredite idepozite

Kretanje kamatnih stopa na kredite idepozite

Govorili smo o kamatnim stopama na kredite I depozite. 

"Nerealno je očekivati da kamatna stopa bude u minusu. Mi često govorimo samo o kreditnoj strani, ne govorimo o depozitnoj strani. Inflacija je, realno gledajući, i preko 20% i gubi se na vrijednosti novca.” Čitav intervju sa direktorom Udruženja banaka BiH možete pogledati na linku.