Izabrani novi predsjednik, izvršni sekretar i članovi UO UBBiH

Izabrani novi predsjednik, izvršni sekretar i članovi UO UBBiH

Na sjednici Skupštine Udruženja/Udruge banaka BiH održanoj 8. decembra 2016. godine Karlheinz Dobnigg, direktor Raiffeisen banke BiH, izabran je za predsjednika, a Berislav Kutle, bivši direktor UniCredit banke Mostar, za izvršnog sekretara UBBiH.

Istovremeno izabran je i novi Upravni odbor: Karlheinz Dobnigg (Raiffeisen banka), Dalibor Ćubela (UniCredit Bank Mostar), Sanel Kusturica (Sparkasse Bank), Radovan Bajić (NLB banka Banjaluka), Boško Mekinjić (Komercijalna banka Banja Luka) i Milan Radović (Nova banka). 

Novoizabrani predsjednik, izvršni sekretar i članovi UO UBBiH dužnost preuzimaju 1. januara 2017. godine.