Global Money Week: Sarajevski srednjoškolci u Centralnoj banci BiH

Global Money Week: Sarajevski srednjoškolci u Centralnoj banci BiH

GMW - CBBiH

 

U okviru obilježavanja Svjetske sedmice novca (The Global Money Week) u srijedu 16. marta, u prostorijama Centralne banke BiH, održan je zanimljiv skup na kojem je 50-ak učenika srednjih škola iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva imalo priliku saznati nešto više o funkcioniranju CBBiH, radu Udruženja banaka BiH, kao i biti dio radionice pod nazivom „Upravljanje ličnim budžetom„  koju je organiziralo Udruženje za odgovorno upravljanje ličnim finansijama  „U plusu“.

Učenicima je o Centralnoj banci BiH, govorila Ernadina Bajrović viceguvernerka zadužena za administraciju i finansije,  koja je naglasila da je zadatak ove finansijske institucije, u kojoj danas radi 360 ljudi, a koja je u skladu sa Ustavom BiH osnovana 1997. godine, između ostalog, da vodi monetarnu politiku, pušta novac u opticaj, brine o platnom prometu ... Također, naglasila je i značaj djelovanja CBBiH tokom ekonomske krize, kojim se uspjela održati stabilnost finansijskog sektora u BiH, a time i države u cjelini.

O radu Udruženja banaka BiH, kao i suštini i značaju bh. bankarskog sektora , govorio je Mijo Mišić, generalni sekretar UBBiH.  Iz njegovog uzlaganja mladi iz sarajevskih srednjih škola mogli su saznati da je aktiva banaka u BiH danas dostigla 22 milijarde KM, da je štednja za posljednjih 15 godina porasla 10 puta i da danas  iznosi oko 10 milijardi KM... Mišić je  učenicima poručio  da njima novac mora biti sredstvo kojim će ostvariti svoje planove i ambicije, a ne cilj sam po sebi.

Grupna slika_IINa kraju, prisutnima su se obratili i predstavnici Udruženja „U plusu“  Adnan Bahtić i Hata Begić , koja je vodila izuzetno dinamičnu radionicu u kojem se govorilo o ličnim budžetima , a u okviru toga i o štednji, stipendijama, troškovima ...

Ovaj veoma korisni edukativni skup zajedno su organizirali Centralna banka BiH, Udruženje banaka BiH, Udruženje „U plusu“  i Asocijacija srednjoškolaca BiH i on predstavlja samo dio aktivnosti kojima se u BiH obilježava Global Money Week. Riječ je o manifestaciji čiji je cilj da, kroz seriju raznovrsnih edukativnih skupova, poveća finansijsku inkluziju mladih širom svijeta, kao ojača i njihovu finansijsku pismenost.  Kako se očekuje, u okviru Svjetske sedmice  novca više od 7 miliona mladih i djece će imati  priliku učestvovati u pomenutim skupovima.