Global Money Week obilježen u 122 zemlje svijeta

Global Money Week  obilježen u 122 zemlje svijeta

Ovogodišnje obilježavanje Svjetske nedjelja novca ( Global Money Week) od 9. do 16. marta, čiji je cilj i osnovna ideja jačanje napora na finansijskom educiranju mladih, kako bi oni postali ekonomski građani svijeta u punom značenju tog pojma, bilo je izuzetno inspirativno za brojne organizacije u svijetu.  Ovogodišna generalna tema – štednja, potakla je na akciju 672 udruženja u čak 122 zemlje svijeta, u okviru kojih je publicirano više od 80 miliona oglasa na društvenim mrežama. Interesantan je podatak da će se u Ruandi kroz SchoolBank pilot program pokušati obezbijediti edukacija i otvaranje štednih računa za 100.000 djece. Interes za slične projekte iskazalo je još 30 zemalja svijeta. Interesantno je da se broj državnih organizacija koje uzimaju učešća stalno povećava i da ih je ove godine okviru u Global Money Week-a bilo za 19 više u odnosu na prošlu godinu – 79. Child and Youth Financial Movement, organizacija koja stoji iza projekta, na kraju je izrazila zahvalnost svima koji su učestvovali ili dali podršku ovoj akciji

Završna svečanost GlobalMoneyWeeka održana je u Istanbulu, u Muzeju novca, u zemlji koji će ove godine predsjedavati G20, a koja ima zadatak da pitanja finansijske edukacije mladih u svijetu stavi u fokus ovogodišnje agende samita grupe najbogatijih zemalja svijeta.   

Global Monea Week ove godine obilježen je, kroz nekoliko događaja podržanih od strane Udruženja banaka BiH, i u Bosni i Hercegovini. Vrijedno istaći da je Udruženje srednjoškolaca u nekoliko gradova BiH organiziralo seminare i predavanja o osnovama lokalne i svjetske ekonomije, kao i posjete poslovnicama banaka, kako bi se učenici upoznali s funkcioniranjem finansijskog. Za iduću godinu u UB BiH planiraju nove akcije u okviru ove međunarodne manifestacije.