Druga sjednica Komisije za platni promet

Druga sjednica Komisije za platni promet

Dana 08.06.2021.godine, odrzana je druga sjednica Komisije za platni promet na kojoj se razmatrao Prijedlog Uputstva UBBIH o obliku i sadržaju naloga za plaćanje sa tehničkim standardom-korigovana verzija. Prijedlog Uputstva je jednoglasno usvojen. Dogovoreno je da se u najkracem roku izvrsi testna faza nakon cega bi se materijal uputio Upravnom odboru UBBiH na usvajanje.

Na sjednici su se razmatala i pitanja vezana za mjesto i ulogu osnovnog računa u skladu sa novim zakonskim izmjenama kao i statusu Registra računa fizičkih lica u FBiH, kao i druga pitanja vezana za operativni rad u okviru poslovanja vezanog za platni promet.