Druga sjednica Komisije za marketing i komunikacije

Druga sjednica Komisije za marketing i komunikacije

Dana 18.06.2021.godine, održana je druga sjednica Komisije za marketing i komunikacije.

Na sjednici je razmatran Komunikacijski plan za 2021.godinu u okviru kojeg su dogovorene brojne aktivnosti na promociji mjesta i uloge bankarskog sektora u BiH kako prema pravnim tako i prema fizičkim licima. Dogovorena je aktivnija uloga UBBiH korištenjem društvenih mreža.