Druga sjednica Komisije za digitalno bankarstvo

Druga sjednica Komisije za digitalno bankarstvo

Dana 16.06.2021.godine, održana je druga sjednica Komisije za digitalno bankarstvo.

Na sjednici je ponovo potencirana potreba unaprijedjenja izvjestavanja vezano za digitalne usluge koje banke nude te je u tom smislu dogovoren da se insistira na sastanku sa predstavnicima relevantnih institucija. Dogovoreno je da se u okviru FRAUD Foruma UBBiH organizira okupljanje banaka i relevantnih institucija na temu video identifikacije kako bi se razgovaralo o tehničkim, pravnim i poslovnim aspektima uvodjenja takvog jednog servisa.