Dogovorena saradnja na poboljšanju regulatornog okvira i edukaciji u području risk menadžmenta

Dogovorena saradnja na poboljšanju regulatornog okvira i edukaciji u području risk menadžmenta

18.02.2014.

Udruženje banaka BiH i Udruženje profesionalnih risk menadžera u BiH potpisali su memorandum o saradnji čiji je cilj iniciranje unaprjeđenja zakonske regulative u bankarsko –finansijskomsektoru, te edukacija profesionalaca prvenstveno u području risk menadžmenta.

„Potpisivanjem ovog memoranduma i formalno je ozvaničena naša dosadašnja saradnja. Puno je dodirnih tačaka između ovih udruženja, te je za očekivati da ćemo uspostavom saradnje značajno doprinijeti olakšavanju poslovanja svim učesnicima u procesu“, izjavio je Michael Mueller, predsjednik Udruženja banaka BiH.

„Ovim memorandumom proširujemodosadašnju saradnju, u okviru koje će ova dva Udruženja aktivno učestvovati u pripremi pravne regulative, edukaciji i obuci profesionalaca i institucija iz bankarskog i finansijskog sektora u BiH, te saradnji sa regulatorima i finansijskim vladinim institucijama”, izjavio jeIgor Bilandžija, dosadašnji predsjednik Udruženja profesionalnih risk menadžera u BiH.

„Udruženje profesionalnih rizik menadžera je osnovano u septembru, 2013 .godine, s ciljem da bude okosnica razvoja i unaprjeđenja risk funkcija u Bosni i Hercegovini, te razvijanjusaradnje sa sličnim udruženjima sa prostora Evrope i širom svijeta.Naši primarni ciljevi su stvaranje samoodržive asocijacije za promociju i unaprjeđenje risk standarda u finansijskom sektoru, kao i da postanemo okosnica promocije i implementacije risk principa iz svih oblasti poslovanja iedukacije”, izjavio je Denis Hasanić, novoizabrani predsjednik Udruženja profesionalnih risk menadžera.

DSC 0074IMG 9313IMG 9323