BiH skinuta sa EU crne liste pranja novca

BiH skinuta sa EU crne liste pranja novca

Europska komisija je svojim obavještenjem za javnost (pročitati ovdje) od 13.02.2019.godine, objavila da je sa liste uklonila nekoliko zemalja koje su prethodno na njega bile uvrštene i to: Bosna i Hercegovina, Gvajana, Narodna Demokratska Republika Laos, Uganda i Vanuatu.

Da bi se određena zemlja uklonila s popisa, moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:
-poštovanje kriterija EU-a za sprečavanje pranja novca, primjerice kriminalizacija pranja novca i financiranja terorizma; zahtjevi dubinske analize stranaka, vođenja evidencije i prijavljivanja sumnjivih transakcija u financijskom i nefinancijskom sektoru; transparentnost stvarnog vlasništva; međunarodna suradnja
- osiguravanje stvarne dostupnosti informacija o stvarnim vlasnicima poduzeća i trustova. To je osobito bitno s obzirom na to da su u pranje novca, financiranje terorizma i utaje poreza redovito uključene netransparentne strukture. Potrebna su dodatna nastojanja jer previše zemalja zaostaje u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva.
- pozitivan i opipljiv napredak u povećanju djelotvornosti u svim područjima u kojima su utvrđeni znatni nedostaci.
Ovim je značajno olakšano finansijsko poslovanje bankama i poslovnim subjektima iz BiH sa svojim poslovnim partnerima u EU.
Podsjećamo da je BiH skinuta u februaru prošle godine i sa FATF crne liste (Financial Action Task Force on Money Laundering), međunarodne globalne grupe zadužene za sprječavanje pranja novca.