BiH dobija fond za osiguranje depozita

BiH dobija fond za osiguranje depozita

Vijeće ministara BiH je na jučerašnjoj sjednici (28. mart 2017.) jednoglasno utvrdilo Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, nakon što ga je usvojio Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita, u čijem su sastavu državni i entitetski ministri finansija i guverner Centralne banke BiH.

Donošenjem cjelovitog zakona želi se unaprijediti finansijska stabilnosti i izvršiti usklađivanje ovog zakona s odgovarajućim direktivama Evropske unije u ovoj oblasti. Novim zakonom omogućava se zaštita deponenata prilikom transformacije banaka u BiH te formiranje fonda za osiguranje depozita u BiH.

Potreba za novim zakonom nametnula se zbog činjenice da bi novim izmjenama i dopunama zakona bilo izmijenjeno više od 50% odredbi.(29.3.2017. eKapija)