Banke treba da ograniče izloženost državnom dugu

Banke treba da ograniče izloženost državnom dugu

Novi direktor evropske bankarske supervizije, Daniele Nouy, predložila je u srijedu da banke trebaju ograničiti svoju izloženost državnom dugu za koji je rekla da se više ne može smatrati nerizičnim.
"Postoji generalni problem s tim kako se državni dug tretira u bilansima banaka", rekla je Nouy.
"On se trenutno tretira kao nerizičan. Ali mi smo naučili tokom ove krize da državne obveznice nisu bez rizika. Banke stoga trebaju državne obveznice vezati za svoj kapital kao što im je to propisano za druge vrijednosne papire", rekla je ona.
Prema sadašnjim pravilima, banke moraju ograničiti svoju izloženost privatnim dužnicima na najviše do četvrtine njihovog kapitala. I to pravilo treba da se primjenjuje na državni dug, tvrdi Nouy.
"S obzirom da eurozonu čini 19 zemalja članica, banke imaju dovoljno mogućnosti da diverzificiraju svoje portfelje sa državnim dugom", dodala je ona.
"Ono što je važno je shvatanje da državni dug nije bez rizika. Ako budemo imali pravila koja će to jasno definirati, to će poslati snažan signal", nastavila je Nouy.
Bazelski odbor za superviziju banaka već je pokrenuo razgovore o tome kako tretirati državni dug a Evropski parlament je iskazao interes i otvorenost.
"Zato ćemo se postepeno kretati u pravom smjeru", rekla je Nouy.
Jedinstveni nadzorni mehanizam (Single Supervisory Mechanism- SSM), autonomna jedinica u okviru Evropske Centralne banke, preuzela je nadzor evropskih banaka u novembru i direktno je odgovorna za praćenje 123 bankarske grupacije.