Ana Mirosavljević, direktorica i predsjednica Uprave Bobar banke a.d. Biljeljina

Ana Mirosavljević, direktorica i predsjednica Uprave Bobar banke a.d. Biljeljina

PROCES RESTRUKTURISANJA BANKE, ZAHVALJUJUĆI STRUČNOSTI I POSVEĆENOSTI UPRAVE I RADNIKA, USPJEŠNO ĆEMO OKONČATI

Za početak, možete li navesti nekoliko detalja iz Vaše biografije?
Studirala sam i bez korišćenja apsolventskog staža završila Ekonomski fakultet u Beogradu, odsjek Finansije i računovodstvo, a kao dobar student, bila sam stipendista Kompanije Bobar. Odmah po završetku fakulteta sam se zaposlila u Bobar banci,  gdje sam radila u svim važnijim sektorima. To iskustvo mi je pomoglo da postanem kompletan mladi bankar. Bila sam prvi broker Odjeljenja za hartije od vrijednosti Bobar banke, koje danas, takođe, vrlo uspješno, vode moje kolege. Nakon toga, bila sam najbliži saradnik direktora Filijale „Bobar banke“ Banjaluka, a zatim i direktor Filijale. Ipak, moj profesionalni razvoj nije se odvijao isključivo u „Bobar banci“. Obavljala sam funkciju predsjednika Nadzornog odbora Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, u jednom mandatu. Nakon toga sam, sve do nedavno, bila potpredsjednik Nadzornog odbora Rudnika i termoelektrane Ugljevik, ali sam, zbog obaveza na poziciji na kojoj sam sad u Banci, napustila pomenuti angažman. Stekla sam, uz sve pomenuto, i zvanje investicionog menadžera od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Privatno, moje nastojanje je bilo da živim u većem gradu, pa sam deset godina živjela u Banjaluci, koju i danas smatram svojim gradom, iako trenutno s porodicom živim u Bijeljini gdje radim kao predsjednik Uprave Bobar banke. Udata sam i imam dvoje djece.
Prva ste žena u Bosni i Hercegovini koja je preuzela upravljanje bankom. U funkciji osobe sa bogatim bankarskim iskustvom, molim Vas da opišete stanje u sektoru.
Stanje u sektoru nije jednostavno , bez obzira na različite pozicije svake pojedinačne banke. Male banke su pred posebno kompleksnim izazovima, ali su zbog toga i šanse za njihove transformacije veće. Mislim da su građani zasićeni rastućom raznovrsnom ponudom banaka. Nema dovoljno aktivnosti u realnom sektoru da bi apetiti banaka bili zadovoljeni, pa do izražaja dolazi sposobnost prepoznavanja sofisticiranih potreba klijenata.
U današnjem vremenu, na žalost, žene rijetko obnašaju dužnost direktorica tvrtki u BiH. Zašto je to tako i kakvu biste poruku uputili poslovnim ženama u BiH?
Žene treba više da vjeruju u sebe, a ne da se same stavljaju u podređen položaj u odnosu na svoje muške kolege. Žene koje su visoko pozicionirane u poslovnoj hijerarhiji, vode strateške poslove, ali su i dalje detaljne, a započeti posao s njima je lakše realizovati. Veoma je lijepo sarađivati sa ženama, naravno i muškarcima, koje su svjesne svojih sposobnosti i koje vjeruju u sebe.
Na koji način domaća banka, kao što je to Bobar banka, može da bude konkurentna bankama iza kojih stoje velike strane grupacije?
Bankarsko tržište ima kao i svako drugo, svoje specifičnosti, pa je bitno prepoznati profil klijenta koji je ciljna grupa određene banke, a zatim je potrebno naći način kako se približiti tom segmentu klijenata. Bobar banka, kao domaća banka, njeguje direktan, otvoren i prijateljski pristup svakom klijentu, što naši klijenti cijene kao iskazanu fleksibilnost u momentu koji je njima bitan. Odlike poslovanja Bobar banke su profesionalnost, brzina, efikasnost i visok stepen posvećenosti svakom klijentu. U proteklom periodu smo pokazali svoju brzinu i efikasnost, posebno na poplavljenim područjima.
Molim Vas da iznesete pojedine detalje strategije vaše banke koji su usmjerni prema domaćoj privredi i stanovništvu?
Istakla bih kreditnu liniju za kredite poljoprivrednim proizvođačima iz koje možemo odobriti kredit sa kamatnom stopom na bazi mjenice i garancije Garantnog fonda Republike Srpske u visini od 50 posto plasmana, za 24 sata od momenta dostave dokumentacije Banci. Kad smo razvijali ovaj program sa Garantnim fondom Republike Srpske, imali smo u vidu prvenstveno poljoprivrednike pogođene poplavama. Bobar banka od Fonda solidarnosti Republike Srpske otkupljuje i potraživanja privrednika koji su potpisali ugovor s Fondom, a izvršili smo i brojne reprograme stanovništvu koje je prijavilo štetu u poplavama. Bobar osiguranje je takođe izašlo u susret građanima čija je imovina oštećena u poplavama, te su u samom jeku poplava avansno isplatili štete svojim klijentima čija je imovina oštećena, iako su štete dokumentovane tek nakon sanacije.
Na bankarskom tržištu se dešavaju stanovite promjene. Šta u tom kontekstu možete reći o aktualnoj reorganizaciji Bobar banke, koja bilježi sve veće aktivnosti na tržištu?
Početkom ove godine smo počeli kompletno restrukturisanje Banke i sada smo na polovini tog vrlo složenog i zahtjevnog procesa. Cilj nam je da nakon završetka procesa restrukturisanja Banka bude  ‘očišćena’ od svih tereta nastalih u prethodnom periodu, a planiramo i širiti mrežu filijala i poslovnica kako bismo bili još bliže građanima koji su naša prioritetna ciljna grupa, naravno, pored samostalnih preduzetnika i malih privrednih društava. Bobar banka ima mlad i lojalan kadar, ali koji ima višegodišnje bankarsko iskustvo, pa sa zadovoljstvom mogu reći da sam na mnoge od svojih kolega stvarno ponosna. Vjerujem da ćemo uspješno završiti proces restrukturisanja zahvaljujući stručnosti i posvećenosti ne samo Uprave, već i svih radnika Banke. Bobar osiguranje je, s druge strane, pozicionirano u sam vrh osiguravajućih kuća u BiH. Trenutno su na vrhuncu finansijske snage i ne bilježe kašnjenje u isplati šteta, ali je i njihovom sadašnjem položaju prethodilo mnogo rada i proces restruktuisanja.
Maksimalno smo posvećeni ispunjenju svih zahtjeva i potreba naših klijenta, te smo predstavili novu, redizajniranu internet stranicu Banke s mnogo korisnih informacija za sve sadašnje i potencijalne klijente, kao i sve građane. Na tom domenu,  www.bobarbanka.com ,  mogu da pronađu sve informacije o proizvodima i uslugama Bobar banke.  
Vaši planovi, misija i ciljevi su vezani i za širenje na tržištu. Kakvi su vam planovi obzirom da tržište trenutno pokrivate kroz sedam velikih filijala?
Nedavno smo otvorili Filijalu „Bobar banke“ u Tuzli, zatim i još jedan šalter za usluge građanima u centru Bijeljine. Uskoro otvaramo šalter za usluge građanima u Zvorniku, u krugu fabrike Alumina, zatim u Brčkom. Preseljenje ekspoziture Lukavica je u toku, renoviramo prostor u Karakaju, a u Banjaluci ćemo do kraja godine otvoriti još jednu lokaciju.
Šta nam možete kazati vezano za, u posljednje vrijeme, često spominjanu dokapitalizaciju Bobar banke?
Moj cilj je da Banka posluje na zdravim osnovama. Jačanje kapitala je vrlo važno za banku, a to je i zahtjev regulatora prema bankarskom sektoru. Postoji dosta zainteresovanih za jačanje kapitala, pa se nadam da će do toga doći kroz procese koji su u toku, a koji se odnose na osnovni i dopunski kapital banke.