Amina Mahmutović je nova predsjednica Upravnog odbora Udruženja banaka BiH

Amina Mahmutović je nova predsjednica Upravnog odbora Udruženja banaka BiH

Na 8. sjednici Upravnog odbora Udruženja Banka Bosne i Hercegovine (UBBiH), održanoj dana 26.02.2021. godine, izvršena je godišnja rotacija predsjednika Upravnog odbora. Za novog predsjednika Upravnog odbora Udruženja banaka BiH imenovana je Amina Mahmutović, predsjednica Uprave UniCredit Bank d.d. Mostar.

Nova predsjednica Upravnog odbora UBBiH, Amina Mahmutović, sa preko 20 godina iskustva u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine svoje profesionalno iskustvo započela je na poslovima investicijskog analitičara, a nastavila na rukovoditeljskim pozicijama unutar sektora poslovanja s pravnim licima, te upravljanja rizicima. U Upravi UniCredit Bank d.d. je od 2013. godine, a na čelo Uprave je imenovana 2019. godine.

 

Dosadašnja predsjednica Upravnog odbora Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo, ostaje potpredsjednica UBBiH. Predsjednici Uprava banaka članica Udruženja banaka BiH zahvalili su se gospođi Saneli Pašić na angažmanu i doprinosu radu UBBiH u izazovnoj godini za naš sektor i društvo u cjelini.

 

Udruženje banaka Bosne i Hercegovine aktivno djeluje već 17 godina i u svom sastavu broji sve komercijalne banke koje posluju na teritoriji BiH. Sa osnovnom misijom poboljšanja poslovne prakse i unaprjeđenja života u našoj zemlji, Udruženje banaka uz pomoć svojih članica, domaćih institucija i medija, kontinuirano radi na adekvatnoj edukaciji i uspostavi saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.