2. sjednica Komisije za pravnu regulativu

2. sjednica Komisije za pravnu regulativu

Dana 27.05.20121.godine održana je 2. sjednica Komisije za pravnu regulativu UBBiH.

Članovi komisije usvojili su operativni plan sa konkretnim aktivnostima koje bi trebale doprinijeti efikasnijoj naplati spornih potraživanja banaka. Ove aktivnosti predstavljaju jedan od koraka ka realizaciji ciljeva koje su banke postavile u okviru prvog izdanja Bijele knjige.

Komisija je diskutovala i tekuće teme, korištenje elektronskog potpisa i izdavanje elektronske bankarske garancije, posljedice obustave rada Komisije za vrijednosne papire FBiH na upis promjena kod registarskog suda, otvorena pitanja u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu i dr.

Fokus rada Komisije će i dalje biti na ažurnom praćenju svih pokrenutih aktivnosti i uspostava saradnje sa nadležnim institucijama.