Radionica na temu prepoznavanje i prijava sumnjivih transakcije

Radionica na temu prepoznavanje i prijava sumnjivih transakcije

Dana 21.06.2023. godine, u organizaciji UBBiH, održana je Radionica na temu: „Prepoznavanje i prijava sumnjivih transakcija“.

Učesnicima su prezentirane aktuelne metodologije prepoznavanja sumnjivih transakcija u smislu tipologije, identifikacije i monitoringa kao i jedan broj slučajeva iz sudske prakse. U okviru Radionice razmatrano je i poslovanje sa digitalnom imovinom sa aspekta primjene regulative iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te dati konkretni primjeri iz prakse.

Na Radionici je bilo prisutno 62 učesnika iz svih banaka u BiH.