Održana konstituirajuća sjednica Komisije za tržište novca i kapitala.

Održana konstituirajuća sjednica Komisije za tržište novca i kapitala.

Dana 15.02.2021. održana je konstituirajuća sjednica Komisije za tržište novca i kapitala.

Nakon konstituisanja i okvirnog dogovora o planu i programu rada Komisija je razmatrala predlozene Nacrte Odluka vezanih za LCR i NSFR a  koje su agencije za bankarstvo dale u javnu raspravu te o tome su zauzeti stavovi i sugestije koje ce se u formi Zapisnika uputiti svim bankama.

Podsjećamo da je Upravni odbor UBBiH, nakon obavljenih konsultacija i obavljenog glasanja izvršio imenovanja u svih 15 komisija UBBiH za mandatni period 2021-2023 godina.