Održan redovni sastanak KUPIT-a

Održan redovni sastanak KUPIT-a

Dana 24.03.2022.god., održan je redovni sastanak ovlaštenih osoba za koordinaciju i provedbu mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u bankama. Na ovom radno konsultativnom sastanku razgovarano je o aktuelnim temama unaprijeđenja monitoringa i prevencije u poslovima sprječavanja pranja novca i finanisranja terorizma.

Konstatovano je da bankarski sektor u BiH u potpunosti prati međunarodne standarde iz ovog segmenta. Zatraženo da bankarski sektor bude uključen u Radnu grupu za izradu Nacrta novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koja je u nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH i čije formiranje je u toku.

Učesnici su pored pomenutog razmijenili mišljenja i najbolje prakse vezane za aktuelna pitanja poslovanja sa kripto valutama, gotovinskim transakcijama i primjeni politika „upoznaj svog klijenta“.

Skupu je prisustvovalo 42 učesnika iz svih komercijalnih banaka u BiH uz učešće i Razvojne banke FBiH.