15. bankarski susreti - organizacija i priprema

15. bankarski susreti - organizacija i priprema thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb thumb

U svrhu priprema za 15. bankarske susrete koji će se održati u Tesliću u periodu od 21.-24. juna 2018. godine, dana 14.05.2018. godine Udruženje banaka BiH okupilo je predstavnike banaka u Tesliću radi konkretnih dogovora po pitanju sporskih susreta i izvlačenja parova takmičenja.

Izvršeno je žrijebanje parova za sportove planirane u okviru bankarskih igara: tenis, košarka, odbojka, futbal, šah, kuglanje.
Predstavnici UBBiH uručili su svim učesnicima Pravila i propozicije, kao i raspored učešća i takmičenja na igrama. Navedeni susret bankari su iskoristili i za međustobno upoznavanje i networking te istakli da su veoma zadovljni organizacijom. Tabelarni pregled parova kao i detaljan program takmičenja biće dostavljeni svim bankama.