Znamo li kako čuvati kartice od fizičkih oštećenja i potencijalne zloupotrebe?

Vaše kartice čuvajte na sigurnom mjestu … saznaj više