Promijenio sam broj telefona, a nisam javio svojoj banci. Da li sam u obavezi i zašto?

U slučaju promjene broja telefona koji ste ostavili u banci kao broj telefona za kontakt, važno je da o tome informišete banku kako bi vas mogla kontaktirati u slučaju potrebe.

Jedan od razloga zašto je važno da banka ima važeći broj telefona je zbog toga što u situaciji kada vam je platna kartica pred istekom, većina banaka šalje SMS obavještenje o tome da će nova kartica biti spremna na određenoj adresi na kojoj je možete preuzeti, te ako nema tačan broj telefona ostajete uskraćeni za ovu informaciju i eventualnu mogućnost korištenje kartice.