Šta da uradim ako sumnjam da je moj račun zloupotrijebljen, i ako jeste, da li će mi novac biti vraćen?

Odmah se obratite Banci u kojoj imate otvoren račun i prijavite zloupotrebu. Banka će u saradnji sa kartičnom kućom izvršiti provjeru, te ako se zloupotreba dokaže, u pravilu banke pokrenu proceduru povrata sredstava. Ukoliko sumnjate na zloupotrebu istu trebate odmah prijaviti jer kartične kuće imaju ograničen vremenski period unutar kojeg mogu izvršiti provjeru istih.