Vlada FBiH izjasnila se o Prijedlogu zakona o zaštiti jemaca

Vlada FBiH izjasnila se o Prijedlogu zakona o zaštiti jemaca

Vlada FBiH izjasnila se o Prijedlogu zakona o zaštiti jemaca

 

Vlada FBiH je razmatrala i izjasnila se o Prijedlogu zakona o zaštiti jemaca u FBiH, čiji je predlagač poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Aida čikić. Kroz raspravu istaknuto je da Zakon ima dosta kvalitetnih odredbi kojima se poboljšava uređivanje ugovornih odnosa između kreditnih institucija, njihovih klijenata i osoba koje garantiraju ispunjenje njihovih ugovornih obveza. Stoga, predloženo je da se razmotri mogućnost po kojima bi te odredbe bile ugrađene u tekst Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, čime bi se ispunio cilj i svrha ovog zakona. Na ovaj način bi se sveobuhvatno regulirala oblast zaštite potrošaća, gdje spadaju i jemci u skladu s EU direktivama i praksama. Uzimajući u obzir preporuke Svjetske banke, postiglo bi se i harmoniziranje sa zakonskim rješenjima koja su već na snazi u Republici Srpskoj.

 

(Preuzeto iz Poslovnih novosti od 11. 1. 2013.)