Seminari

Sprječavanje pranja novca IV Direktiva, novi indikatori i tipologije

Organizacija: u saradnji sa SIPA i EU IPA 2013 Twinning projekat