Događaji

rezultati takmičenja sa 15. bankarskih susreta

Organizacija: Udruženje banaka BiH

rezultati takmičenja sa 15. bankarskih susreta

POBJEDNICI U SPORTSKIM DISCIPLINAMA
15. BANKARSKIH SUSRETA
TESLIĆ 21.-24.6.2018.

POBJEDNICI U VIP TAKMIČENJIMA 15. BANKARSKIH SUSRETA

TENIS – PAROVI:  

1.DRAGOSLAV  ĐUROVIĆ,  član Uprave MF banka  i   DEJAN GUZIJAN,  član Uprave NLB  Banja Luka

2.KARLHEINZ  DOBNIGG,  direktor Raiffeisen Bank BH  i SANEL  KUSTURICA,  direktor  Sparkasse Bank BH

3. VLADO  POŠTIĆ,  savjetnik u Agenciji za osiguranje depozita BiH i ŽELIMIR  DURSUN,  rukovodilac KUPIT-a u Agenciji za  bankarstvo RS


KUGLANJE:

1. BERISLAV KUTLE
2. DALIBOR ĆUBELA
3. JURE PELJHAN

Specijalno priznanje za učešće na VIP takmičenju u kuglanju:

MIRHA HASANBEGOVIĆ za hrabrost, kao jedina žena učesnica VIP takmičenja,

TAKMIČARSKI SPORTOVI

KOŠARKA: 

Žene:
1.  NOVA BANKA
2.  RAIFFEISEN BANK
3.  UNICREDIT BANK,  Mostar

Muškarci:
1. UNICREDIT BANK, BANJA LUKA
2. RAIFFEISEN BANK
3. PROCREDIT BANK

KUGLANJE:

Žene:
1. NOVA BANKA
2. RAIFFEISEN BANK BH
3. SPARKASSE BANK BH

Muškarci:
1. AGENCIJA ZA BANKARSTVO  RS, Banja Luka
2. RAIFFEISEN BANK BH
3. SPARKASSE BANK BH, 

ODBOJKA: 

Žene:
1. UNICREDIT BANK   MOSTAR
2. RAIFFEISEN BANK BH
3. UNICREDIT BANK,  BANJA LUKA

Muškarci:
1.UNICREDIT BANK,  BANJA LUKA
2.RAIFFEISEN BANK BH
3.SPARKASSE BANK  BH


STONI TENIS:

Žene:
1. ZIRAAT BANK
2. RAIFFEISEN BANK BH
3. NOVA BANKA BANJA LUKA

Muškarci:
1. SPARKASSE BANK
2. NOVA BANKA BANJA LUKA
3. CENTRALNA BANKA BH

U stonom tenisu održano je revijalno takmičenje u parovima-mješovitim i rezultat je slijedeći:

1. CENTRALNA BANKA BH
2. ZIRAAT BANK
3. SPARKASSE BANK

ŠAH

Žene:
1.BOSNA BANK INTERNATINAL
2.RAIFFEISEN BANK dd BH
3.UNICREDIT BANK , Mostar

Muškarci:
1.UNICREDIT BANK, Mostar
2.ADDIKO BANK
3.RAIFFEISEN BANK BH 

FUDBAL/NOGOMET: 
 1.NOVA BANKA
 2.ADDIKO BANK
 3.UNICREDIT BANK  MOSTAR

FAIR  PLAY :
SPARKASSE BANK DD BIH

UKUPAN POBJEDNIK: 
RAIFFEISEN BANK DD BH