Seminari

Prodajno bankarstvo, novi kanali distribucije i elektronsko bankarstvo (orig. Retail Banking, New Distributions Channels and E-Banking)

Organizacija: Udruženje banaka BiH u saradnji sa House of Training Luxembourg