Seminari

Problematika zaštite ličnih podataka

Organizacija: UBBiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH