Događaji

Nova uredba GDPR

Organizacija: UBBiH, Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH