Seminari

Izmjene SWIFT standarda 2021 – garancije i standby akreditivi

Organizacija: UBBiH