I Compliance Committee

Danijela Nježić, president

Addiko bank ad Banjaluka

Nermin Ibradžić, deputy

NLB banka dd Sarajevo

Selma Pobrić

BBI bank dd Sarajevo

Renata Martinović

UniCredit banka dd Mostar

Sanjin Spahić

Raiffeisen bank dd BiH

Tamara Arežina

Atos banka a.d. Banja Luka

Eldin Čehić

Ziraat bank dd BiH

II Digital Banking Committee

Milan Kajtez, president

Unicredit bank ad Banjaluka

Mersiha Mirvić, deputy

Asa banka dd Sarajevo

Sanjin Stević

Sparkasse Bank dd BiH

Vladimir Bjelić

Nova Banka ad Banja Luka

Dženan Ustavdić

ProCredit Bank dd Sarajevo

Denis Omeragić

Addiko Bank dd Sarajevo

Kenan Karčić

Raiffeisen bank dd BiH

III PR and Marketing Committee

Nedžad Džudža, president

Raiffeisen bank dd BiH

Elmira Lalić, deputy

Sparkasse  Bank dd BiH

Aja Smječanin

Asa banka dd Sarajevo

Selma Riđanović

Unicredit bank ddMostar

Marina Marjanović Stupar

NLB Banka ad Banja Luka

Biljana Ševa

naša banka ad Banja Luka

Berina Belkić Tepić

NLB banka dd Sarajevo

IV Accounting and Tax Committee

Marija Džidić, president

Unicredit bank dd Mostar

Vesna Stokanić, deputy

BPŠ adBanjaluka

Amela Botulja

Asa banka ddSarajevo

Meliha Jahić

NLB Banka dd Sarajevo

Sanja Begović

Ziraat banka dd BiH

Gorana Božić

Atos banka a.d. Banja Luka

Almira Jahić

Razvojna Banka FBIH

V Payments Committee

Ifeta Delić, president

Raiffeisen bank dd BiH

Elma Majstorović

Addiko bank dd Sarajevo

Marija Glibić

UniCredit Bank dd Mostar

Jasmin Šlaku

Sparkasse bank dd BiH

Amina Zelić

BBI banka dd Sarajevo

Radmila Samardžija

MF Banka ad Banjaluka

Dragana Maksimović

NLB banka ad Banjaluka

VI AML Committee

Fuad Varatanović, president

Raiffeisen Bank dd BiH

Gabrijela Martinović, deputy

Unicredit bank dd Mostar

Selma Hadzic

Addiko banka dd Sarajevo

Milovan Predojević

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Dragan Džinić

Nova banka ad Banja Luka

Dijana Zubčević

BBI banka dd Sarajevo

Estela Čorbo

Intesa Sanpaolo banka dd BiH

VII Money and Capital Market Committee

Jasna Zrilić, president

Nova banka ad Banjaluka

Denis Ovčina, deputy

Asa banka dd Sarajevo

Elma Sulejmanagić

Ziraat bank dd BiH

Vildana Mešanović

PBS banka dd Sarajevo

Aleksandar Džajić

Unicredit bank a.d. Banja Luka

Haris Mustafić

Intesa SanPaolo Banka dd BiH

Nedim Tufo

NLB banka dd Sarajevo

VIII Internal Audit Committee

Azemina Smailbegović, president

Union banka dd Sarajevo

Ivana Kalaba, deputy

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Adriana Brkić

Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

Amel Kadić

Addiko bank dd Sarajevo

Lejla Hadrović

Razvojna Banka FBiH

Đorđe Ševa

Nova banka ad Banjaluka

Muamera Zuko

Intesa Sanpaolo banka dd BiH

IX Security Committee

Nermin Radeljaš, president

Union Banka dd Sarajevo

Marinko Babić, deputy

MF banka ad Banja Luka

Admir Muratović

Asa banka dd Sarajevo

Branko Keleuva

Unicredit bank ad Banja Luka

Haris Habibija

Ziraat bank dd BiH

Aleksandar Čavić

Atos banka a.d. Banjaluka

Zijad Deljo

PBS dd Sarajevo

X Legal Committee

Marin Dedić, president

UniCredit bank dd

Dženana Bašić, deputy

Addiko bank dd Sarajevo

Muhamed Džafo

Raiffeisen Bank dd BiH

Senada Ćeman

ProCredit bank dd BiH

Aida Rifelj

Sparkasse Bank dd BiH

Dalibor Babić

Naša banka ad Banjaluka

Milan Milković

NLB banka ad  Banja Luka

XI Risk Committee

Arnela Alagić, president

Asa banka dd Sarajevo

Mario Šakota, deputy

Unicredit bank dd Mostar

Dragana Lale

Procredit bank dd BiH

Ibrahim Pištoljević

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Nenad Rosić

BPŠ ad Banjaluka

Vladimir Telebak

Addiko bank ad Banjaluka

Rade Obradović

Nova banka ad Banjaluka

XII Cards Committee

Milka Čađo, president

Addiko Banka a.d. Banja Luka

Sanja Lakić, deputy

NLB banka ad Banja Luka

Sabina Maglić

Raiffeisen Bank dd BiH

Slavica Dragišić

Nova banka ad Banja Luka

Edin Bešlija

BBI dd Sarajevo

Ana Suton

Unicredit bank dd Mostar

Miodrag Mrdić

Asa banka dd Sarajevo

XIII Information Security Committee

Belma Ohranović, president

Raiffeisen bank dd BiH

Toni Biokšić, deputy

Unicredit bank dd Mostar

Zlatan Avdagić

NLB Banka dd

Katarina Savić

Atos banka ad Banjaluka

Naila Šertović

Sparkasse bank dd BiH

Nedim Duratbegović

PBS dd Sarajevo

XIV Trade finance Committee

Marija Vučina, president

UniCredit Bank dd Mostar

Željka Đokić

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Sanja Tripić

Nova Banka a.d. Banja Luka

Jasna Mavrić

Asa banka dd Sarajevo

Sabahudin Omerbegović

Raiffeisen bank dd BiH

Biljana Jačimović

Addiko bank a.d. Banja luka

Dragana Pocrnjić

Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka

XV Market Development Committee

Hamdija Hadžić, president

Addiko Bank dd BiH

Dragana Adamović Šipka

NLB banka ad Banjaluka

Alma Tahunić

Asa banka dd Sarajevo

Igor Đukić

Raiffeisen Bank dd BiH

Amel Memić

Sparkasse Bank dd BiH

Violeta Ilić, deputy

Naša banka ad Banjaluka

Duško Gluvić

Investiciono-razvojna banka RS

XVI ESG Committee

Berna Hadžimujagić, president

UniCredit Bank dd Mostar

Duško Gluvić, deputy

Investiciono-razvojna Banka RS

Alma Sarić

ASA Banka dd Sarajevo

Nedim Pinjo

Intesa Sanpaolo Banka dd Sarajevo

Vladimir Manojlović

ATOS Bank ad Banja Luka

Perica Rajčević

Addiko Bank ad Banja Luka

Ivona Zametica

Raiffeisen Bank dd Sarajevo