I Compliance Committee

Nermin Ibradžić , predsjednik

NLB banka Sarajevo

Jasmin Šlaku

Raiffeisen Bank dd BiH

Marko Čejović

Sparkasse Bank dd BiH

Renata Martinović

UniCredit banka dd Mostar

Lejla Dizdarević

ASA Banka Sarajevo

Tamara Arežina

Sberbank a.d. Banja Luka

Bojana Injac

Naša Banka Bijeljina

II Digital Banking Committee

Kenan Karčić, predsjednik

Raiffeisen Bank dd BiH

Milan Kajtez

UniCredit Bank a.d Banja Luka

Melita Stršević

Vakufska Banka dd Sarajevo

Vladimir Bjelić

Nova Banka Banja Luka

Biljana Hadžimustafić Jevtić

ProCredit Bank Sarajevo

Denis Omeragić

Addiko Bank Sarajevo

Mirza Oručević

Ziraat Bank Sarajevo

III Committee for Marketing and PR

Selma Riđanović Kenović, predsjednik

UniCredit Bank dd Mostar

Belma Hadžiomerović

Raiffeisen Bank d.d BiH

Vedran Peršić

Sberbank BiH dd BiH

Emir Jildizlar

Addiko banka dd BiH

Sanja Malić

NLB Banka a.d. Banja Luka

Mirna Đukić

MF Banka a.d. Banja Luka

Elmira Lalić

Sparkasse Bank dd BiH

IV Accounting and Tax Commmittee

Vesna Stokanić, predsjednica

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

Zvonimir Čolak

UniCredit Bank dd Mostar

Zijad Lugonjić

PBS dd Sarajevo

Meliha Jahić

NLB Banka dd Sarajevo

Emira Huskić

Ziraat banka dd BiH

Predrag Kovačević

Sberbank a.d. Banja Luka

Suada Pita

Razvojna Banka FBIH

V Payment Systems Committee

Srđan Drašković, predsjednik

Addiko Sarajevo BiH

Ifeta Delić

Raiffeisen Bank dd BiH

Milica Savić

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Amila Vuk

Sparkasse bank dd BiH

Dijana Zubčević

BBI dd Sarajevo

Vidosava Pejić

Naša Banka Bijeljina

Aida Alić

PBS dd Sarajevo

VI Anti-Money Laundering Committee

Fuad Varatanović, predsjednik

ProCredit Bank Sarajevo

Sanjin Spahić

Raiffeisen Bank dd BiH

Selma Hadzic

Addiko banka Sarajevo

Milovan Predojević

UniCredit Bank Banja Luka

Slađana Kodžo

MF Banka Banja Luka

Đenana Ćesko

Sparkasse bank dd BiH

Zdravko Puškaš

KIB dd Velika Kladuša

VII Capital market Committee

Nedim Tufo, predsjednik

Sberbank BiH dd BiH

Denis Ovčina

ASA Banka dd Sarajevo

Lejla Hadžić Kosović

BBI dd Sarajevo

Branislava Kubat

NLB Banka a.d. Banja Luka

Filip Dursun

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Murat Čengić

Intesa SanPaolo Banka dd BiH

Jasna Zrilić

Nova Banka a.d. Banja Luka

VIII Internal Audite Committee

Azemina Smailbegović Predsjenik, predsjednica

NLB Banka dd BiH

Senka Presečan

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Adriana Brkić

Komercijalna Banka a.d. Banja Luka

Haladin Salihovic

ASA Banka dd Sarajevo

Azemina Smailbegović

Union banka dd Sarajevo

Lejla Hadrović

Razvojna Banka FBiH

Elma Šehić

NLB Sarajevo

Azur Handan

Ziraat Bank dd BiH

IX Security Committee

Nermin Radeljaš, predsjednik

Union Banka dd Sarajevo

Toni Biokšić

UniCredit Banka dd Mostar

Samir Mehić

Raiffeisen Bank dd BiH

Marinko Babić

MF Banka a.d. Banja Luka

Medžid Suljić

NLB Banka dd Sarajevo

Bojan Zakić

Naša Banka a.d. Bijeljina

Zijad Deljo

PBS dd Sarajevo

X Legal Affairs Committee

Mirela Korić, predsjednica

ProCredit Bank dd BiH

Marija Pušić

UniCredit bank dd Mostar

Rijad Hamidović

Raiffeisen Bank dd BiH

Helena Latinović

Sberbank a.d Banja Luka

Dženana Bašić

Addiko Bank dd BiH

Aida Rifelj

Sberbank BiH dd BiH

Dragan Jorganović

MF Banka a.d. Banja Luka

XI Risk Management Committee

Amna Gabela

Raiffeisen Bank dd BiH

Marija Glibić, predsjednik

UniCredit bank dd Mostar

Igor Tutuš

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ibrahim Pištoljević

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Senad Prašo

Vakufska Banka dd Sarajevo

Vedran Barbarić

Addiko bank dd BiH

Rade Obradović

Nova Banka a.d. Banja Luka

XII Card Committee

Milka Čađo, predsjednica

Addiko Banka a.d. Banja Luka

Sabina Maglić

Raiffeisen Bank dd BiH

Dženita Bojčanović

Sparkasse Bank dd BiH

Jelena Vasiljević

UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Edin Bešlija

BBI dd Sarajevo

Sanjin Stević

NLB Banka dd Sarajevo

Mirela Kapetanović

Ziraat Bank dd BiH

XIII Information Security Committee

Sanjin Meholjić, predsjednik

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Belma Ohranović

Raiffeisen Bank dd BiH

Dejan Lalić

NLB Banka dd Banja Luka

Boris Bakmaz

Nova Banka a.d. Banja Luka

Anelina Durmo

Sberbank BiH dd

Nirmela Šestić

ASA Banka dd Sarajevo

XIV Trade Finance Committee

Marija Vučina, predsjednica

UniCredit Bank dd Mostar

Armina Herco

Intesa Sanpaolo Banka dd BiH

Dijana Katić

Nova Banka a.d. Banja Luka

Haris Mustafić

Sberbank BiH dd BiH

Meliha Zimić Hasaković

BBI dd Sarajevo

Biljana Jačimović

Addiko bank a.d. Banja luka

Dragana Pocrnjić

Komercijalna banka a.d. Banja Luka

XV Market Development Committee

Hamdija Hadžić, predsjednik

Addiko Bank dd BiH

Ahmed Karić

UniCredit Bank dd Mostar

Gordan Đukić

Sberbank BiH dd Banja Luka

Azra Hadžiomeragić

Raiffeisen Bank dd BiH

Osman Kajmović

ProCredit Bank dd BiH

Amel Memić

Sparkasse Bank dd BiH

Suzana Mičić

Naša Banka a.d. Banja Luka