Najave događaja

10.-12. Oktobar, 2017, Sarajevo

Seminar: Cyber  & Information Security Management 

Obrasci

Kamatne stope

slika nova

Kontakt

Naša adresa je:

-Fra Anđela Zvizdovića 1/X
(zgrada UNITIC, objekat A, X sprat)
71000 Sarajevo,
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Tel.: +387 33 296 501
        +387 33 296 502
Fax: +387 33 296 509

Ured u Banja Luci
-Aleja Svetog Save br.7a
51000 Banja Luka
Tel.: +387 51 327 780
Fax.: +387 51 313 784

O nama

Udruženje banaka BiH (UBBiH) je nevladina i neprofitna organizacija oformljena sa ciljem stvaranja reprezentativne, profesionalne organizacije, koja će predstavljati i zastupati interese svojih članova u odnosima prema vlastima i institucijama u BiH.

Osnivačka Skupština Udruženja banaka BiH održana je dana  24.06.2004.godine, u Sarajevu, jedistvenom voljom svih banaka sa područja Bosne i Hercegovine.

Naša osnovna misija je jačanje povjerenja u bankarski sektor, što je moguće ostvariti uz pomoć članica UBBiH, domaćih institucija, medija, adekvatnom edukacijom i uspostavom saradnje sa sličnim asocijacijama u inostranstvu.

Naše aktivnosti i ciljevi su:

Definiranje zajedničkih interesa njegovih članica UBBiH i drugih učesnika u bankarskom poslovanju i usklađivanje pojedinačnih interesa sa zajedničkim


Promoviranje i primjena najbojih poslovnih praksi i dosljednosti bankarskog poslovanja na temeljima najviših etičkih, profesionalnih i tehničkih standarda struke;


Promoviranje transparentnosti i poštene poslovne konkurencije u bankarstvu;


Uspostavljanje trajnog dijaloga i partnerstva poslovnog sektora sa regulatornim i drugim javnim institucijama radi poboljšanja poslovne konkurentnosti privrede Bosne i Hercegovine;


Jačanje bankarskog sektora, podrška stabilnosti finansijskog sistema i unapređenje poslovnog okruženja u funkciji ekonomskog i društvenog razvoja Bosne i Hercegovine;


Usklađivanje i povezivanje interesa, inicijativa i aktivnosti UBBiH i njegovih članova sa interesima, inicijativama i aktivnostima drugih sličnih poslovnih udruženja i organizacija u Bosni i Hercegovini, kao i odgovarajućih međunarodnih strukovnih i poslovnih asocijacija;


Aktivan doprinos procesima pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj Uniji i globalnim ekonomskim integracijama;


Prikupljanje, stručna obrada, usaglašavanje, javna prezentacija i zagovaranje inicijativa za unapređenje zakonskog i institucionalnog okvira za bankarsko i finansijsko poslovanje, kao i općeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini;


Zastupanje, organizacija i/ili koordinacija članova Udruženja i drugih učesnika u bankarskom poslovanju u pripremi i provođenju programa prijema ili pružanja tehničke pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje;


Predlaganje, razvoj i nadzor primjene etičkog i profesionalnog kodeksa banaka i bankarskog osoblja;


Posredovanje u rješavanju sporova između članova Udruženja i/ili drugih učesnika u bankarskom poslovanju;


Prikupljanje, analiza, distribucija i objavljivanje poslovnih informacija od značaja za stanje i kretanja u bankarstvu i privredi Bosne i Hercegovine;


Sačinjavanje i objavljivanje informacija o djelovanju Udruženja, njegovih članova i poslovanju bankarskog sektora, putem štampanih i elektronskih medija;
i druge aktivnosti u okviru usvojenih akata UBBiH.

UBBiH svoj rad obavlja preko stručnih službi i komisija Udruženja.

Sjedište UBBiH je u Sarajevu.

Od 01.04.2005.godine uspostavljen je i Ured UBBiH u Banja Luci.

Uposleni u UBBiH:

Berislav Kutle, izvršni sekretar
Selma Porobić, rukovodilac za pravne poslove
Samir Lačević, rukovodilac za bankarske poslove, edukaciju i trening

Radmila Aničić, administrativni asistent u Uredu Banja Luka

 

Predsjednik: Karlheinz Dobnigg, direktor Raiffeisen banke BiH

Upravni odbor:

1.Karlheinz Dobnigg (Raiffeisen banka),

2.Dalibor Ćubela (UniCredit Bank Mostar)

3.Sanel Kusturica (Sparkasse Bank)

4.Radovan Bajić (NLB banka Banjaluka)

5.Boško Mekinjić (Komercijalna banka Banja Luka)6.Milan Radović (Nova banka). 

 

Statut UBBiH 2017

Poslovnik o radu skupstine UBBiH

Odluka o usvajanju Statuta UBBiH

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine

Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2016

Odluka o promjeni naziva  Izvršnog sekretara 1

Zapisnik 27 sjednica Skupštine

  • Print
  • Uslovi korištenja

    Copyright © 2004 - 2016 Udruženje Banka Bosne i Hercegovine © Sva prava zadržana